[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวในรั้ว
กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS)
ACSP เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 15
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการ (กลุ่มสาระฯ)
โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดคุณภาพระดับชาติ (Intensive Course) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 17
ขอเชิญคุณครูดีเด่นเข้าร่วมประชุมในวันพุธที่ 28  กรกฎาคม พ.ศ.2553
แนะนำเวปไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
รับสมัครนักเรียนชมรมกอล์ฟเพิ่มเติม (ประถม+มัธยม) และร่วมพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553
ขอเชิญคุณครูเข้าร่วมประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2553
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ปีการศึกษา 2553
เปิดตัวโครงการ...อ่านวันละนิดจิต Jamsai...
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ (วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553)
ประชุมกลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำเดือนมิถุนายน 2553
รับสมัครนักเรียนเรียนกิจกรรมสอนเสริมชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ (ภาคเรียนที่ 1/2553)
รับสมัครนักเรียนเรียนกิจกรรมสอนเสริมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในวันจันทร์ – วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ (ภาคเรียนที่ 1/2553)
การบันทึกภาพในพิธีมอบรางวัล Smart Students
การบันทึกภาพ ในพิธีมอบรางวัลเรียนดีและเชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2552
การบันทึกภาพนักเรียนหน้าตรง ประจำปีการศึกษา 2553
ตารางกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ทางการวิจัย โครงการ Research Zone : Phase 12-20
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ Research Zone ของศูนย์การเรียนรูทางการวิจัย
การประชุมผู้บริหารประจำเดือนผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ในวันพฤหัสบดีที่ 25  กุมภาพันธ์  2553
ประกาศผลกิจกรรมการประกวดมุมหนังสือและป้ายนิเทศในห้องเรียน 2552
ขอเชิญประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์  2553
พิธีลงนามสัญญาเปิดบัญชี “กองทุนบำเหน็จบำนาญ”
แจ้งขั้นตอนเอกสารการนำทรัพย์สินออกนอกโรงเรียน
กำหนดการฉีดวัคซีนสุกใสเข็มที่ 2
การเข้าใช้งานระบบอินเตอร์เน็ตภายในโรงเรียน
ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการประกวดจัดมุมหนังสือและป้ายนิเทศในห้องเรียน ปีการศึกษา 2552
กิจกรรมการประกวดมุมหนังสือและป้ายนิเทศในห้องเรียน ปีการศึกษา 2552
โครงการ " Ikky @ The book Wave Gang ชวนเด็กไทยรักการอ่าน" 19 พ.ย. 2552 นี้
โครงการวัคซีนสุกใส
การประชุมคณะอนุกรรมการงานวิจัย ฝ่ายการศึกษา มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย วันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2552
ขอเชิญคุณครูทุกท่านเข้าประชุมครูประจำเดือนพฤศจิกายน 2552
ฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2552
ขอเชิญหัวหน้าฝ่าย ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่าย หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน หัวหน้าระดับ หัวหน้ากลุ่มสาระฯ และผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มสาระฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนการเขียนงาน โครงการ การประเมินผล และการสรุปงาน วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 16.00-17.30 น. ณ ห้องประชุมมาลีนนท์
ภาพบรรยากาศการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2553
แบบฟอร์มการสรุปงาน/โครงการภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนงบประมาณ งาน/โครงการ ปีการศึกษา 2553  วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2552 เวลา 8.30-11.30 น. ณ ห้องประชุมมาลีนนท์ ชั้น 3 อาคารหลุยส์ มารี
ประกาศ  การใช้บริการรถของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
คู่มือ การตั้งรหัสพัสดุ-ครุภัณฑ์ ปีการศึกษา 2552
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2553
ขอแสดงความยินดี (โครงการส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ปีการศึกษา 2552)
Best Practices ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ( 9 กันยายน 2552)
การทดสอบ IQ ITEST เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม และ 11 กันยายน 2552  ณ  หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี
โรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมามาศึกษาดูงานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในวันศุกร์ที่ 11  กันยายน พ.ศ. 2552
โรงเรียนไผทอุดมศึกษาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ วันที่ 9  กันยายน  พ.ศ. 2552
Best Practices กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (4 ส.ค.52)
Best Practices กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (6 ส.ค.52)
หลังคาคลุมบาสเกตบอล
ฟอร์มหัวข้องานวิจัยในชั้นเรียน (3-7 ส.ค.2552)
การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2552 (Thailand Research Expo 2009)

    1 2  >   >|