[ Home ]  [ Today 's Event ]  [ FAQ ]  [ บันทึกงาน ]
User: Passwd:
ค้นหาข้อมูล:
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมอบรมทักษะทางคอมพิวเตอร์สำหรับ บุคลากร (SWIS PLUS)
ACSP เดิน-วิ่ง มินิมาราธอน ครั้งที่ 15
นโยบายการประหยัดพลังานของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิชาการ (กลุ่มสาระฯ)
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล ครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี 2553
ตารางสอบและการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหาร  ประจำปีการศึกษา 2553
ประกาศผลการตัดสินโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2553
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2553
โครงการประกวดผลงานสื่ออิเล็คทรอนิกส์ (eBook)
ขอแสดงความยินดีและขอบใจนักเรียนในความวิริยะ อุตสาหะ
ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู
คำถามยอดฮิตเกี่ยวกับวัคซีนไวรัสตับอักเสบเอ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม " วันแม่แห่งชาติ ในวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2553
โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดคุณภาพระดับชาติ (Intensive Course) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 17
ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์ห้องสมุดร่วมกับงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2553 และ วันประชุมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 2
ขอแสดงความยินดีกับครูดีเด่นสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ประจำปีการศึกษา 2552
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้เปิดหลักสูตร ป.บัณฑิตวิชาชีพครู (ภาคภาษาไทย) ,ป.โท (ภาคภาษาอังกฤษ) และ ป.เอก (ภาคภาษาอังกฤษ) ผ่านระบบการศึกษาทางไกล (e-learning)
รับสมัครครู ประจำวิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เข็มที่ 2
แนะนำเวปไซต์ห้องสมุดโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
การเตรียมความพร้อมสมรรถภาพทางร่างกายเพื่อสอบ นศท.ปีการศึกษา 2554
รับสมัครนักเรียนชมรมกอล์ฟเพิ่มเติม (ประถม+มัธยม) และร่วมพิธีเปิดในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553
กำหนดการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่(สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้ฉีด)
ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2553
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009
ประกาศผล รด.รอบที่ 2
ตารางการฝึก นศท. ประจำปีการศึกษา 2553
ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลเรียนดีและรางวัลเชิดชูเกียรติ (วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2553)
การชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่1/2553
แจ้งงดเรียนพิเศษช่วงเย็นในวันที่ 19 พฤษภาคม 2553
ประกาศรายชื่อห้องเรียนนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระหว่างชั้น (โปรแกรม EP)
ประกาศผลการสอบเข้าศึกษาต่อระหว่างชั้น (โปรแกรม MLP)
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (เพิ่มเติม) ในหลักสูตร  English  Program
กำหนดการคัดเลือกผู้ร่วมบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2553
ดาวน์โหลดคำร้องขอระเบียนผลการเรียน
ดาวน์โหลดคำขอบรรพชาอุปสมบท สำหรับบรรพชาภาคฤดูร้อน
ประกาศเปลี่ยนแปลงตารางเรียนเสริมวันเสาร์ (เดือนกุมภาพันธ์)
ขอแสดงความยินดี (ผ่านการสอบคัดเลือกตัวแทนนักเรียนแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2553)
สอบตรง ทุน AU  ปี 2553
สอบ Smart - I ม.ธรรมศาสตร์
ค่ายเภสัช  จุฬาฯ
สมัครตรง ปี 2553
สมัคร GAT PAT ครั้งที่ 1  มีนาคม 2553, โควตา/สอบตรง
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน ธ.กรุงศรีอยุธยา
อัตราค่าเรียนเสริมเทอม 2/2552
อัตราค่าธรรมเนียมการเรียนปี 2552
ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลดีเด่นในวิชาชีพบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ปี 2552
สอบโควต้า ม.ศิลปากร ,GAT/PAT

    1 2  >   >|