สารจากผู้อำนวยการ

(ผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ)